Kontakt Kontakt

UKS „MixTeam” przy ZSP w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec
Tarnowiec 230

NIP: 685-232-48-48
REGON: 180893780
Nr wpisu do ewidencji UKS – PS.4221.7.2012
BS Biecz O/Tarnowiec
Nr rach. Bank.: 62 8627 1040 2005 7002 3109 0001